Db Danışmanlık, müşterileri ile ortaklık anlayışı içerisinde hareket etmeyi kendine ilke edinmiştir. Bu anlayış çerçevesinde projelerinizin hayata geçmesi konusunda kurumunuzla aynı heyecanı paylaştığımızı belirtmekten mutluluk duyarız.

Db Danışmanlık olarak bilgi ve deneyimimizle bu projelerinizde sizlere en iyi hizmeti sunacağımıza inanıyoruz.

Danışmanlık hizmetimizle ilgili anlayışımız ve firmanızın hedeflediği sonuca süratle ulaşması için yapılması gereken çalışmalar hakkındaki hareket planımızı da içeren teklifi değerli dikkatlerinize sunuyoruz.
Günümüzün en başarılı şirketleri ve organizasyonları, değişen ihtiyaçlarını zamanında tespit edebilen, bu doğrultuda gerekli önlemleri geliştiren ve uygulayanlardır. Yüksek performans, ancak kurumun tüm kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımı ile sağlanabilir. Teknolojik altyapı, finansal sermaye gibi kaynakların yanında, rekabetin gün geçtikçe arttığı iş dünyasında kurumların rekabet güçlerini sürdürebilmeleri için, insan; kazanılması ve elde tutulması en zor, ancak başarı için en kritik kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca başarılı kurumların ortak özelliği, üretken insanlarla çalışmalarıdır. Kurumun verimini arttırmak, nitelikli insanların sayısını arttırmaktan geçer. Çalışanların niteliği ise doğru işe doğru kişiyi seçmekten başlar.

Doğru işe doğru kişiyi seçmek:

 • Verimi yükseltir,
 • İşten ayrılma oranını düşürür,
 • Çalışanların iş doyumunu etkiler,
 • Devamsızlığı azaltır,
 • Oryantasyon ve eğitim masraflarını düşürür,
 • Çalışanlar arasında sinerji yaratır,
 • Kişilerin güçlü yönlerini ortaya çıkarır,
 • Zihinsel katma değeri arttır.

Niçin BU HİZMETİ Biz Yapalım?

Günümüz iş dünyası rekabet, yüksek konsantrasyon ve verimlilik gerektirmektedir. İşletmeler kendi asıl faaliyetleri dışındaki her türlü işleri uzman dış kaynaklara yönlendirme (Out-Sourcing) yoluna gitmektedir. Böylece zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak verimliliklerini arttırmaktadırlar.
Klasik yöntemlerle firmaların verdikleri personel ilanlarına gelen başvurular, şahsi başvuru, posta, faks ve e-mail aracılığıyla yapılabilir. Bu başvurular hangi kanaldan gelmiş olursa olsun; bu başvuruları ayıklamak, incelemek ve karar vermek her zaman uzun bir süreçtir. DB Danışmanlık sizin adınıza bu süreci etkili bir şekilde çözer.

Avantajlarımız nelerdir?

İnsan kaynakları, seçme ve yerleştirme hizmeti veren danışmanlık firmaları, konularında uzman firmalardır. Temel faaliyet alanları olan bu konuda gelişmiş olan yetkinliklerini kullanarak adaylar arsında sizin için doğruyu bulma şansı çok daha fazladır.
DB Danışmanlık farklı sektörlerdeki projelerden edinilen deneyimler ve deneyim seviyelerini en üst düzeye çıkartan uzman kadroları ile en ideal çözümleri hızlı bir şekilde geliştirebilecek ve iş fırsatlarının değerlendirilmesini sağlayacak yetkinliğe sahiptir.
Db Danışmanlık iş ortaklarına organizasyonlarının her kademesindeki insan ihtiyaçları için “firma” ile “insan” arasındaki en uyumlu uzun dönemli birlikteliği sağlayacak çözümler sunar. Bu çözümleri üretmek amacıyla; DB Danışmanlık doğru adaylara en hızlı şekilde ulaşmak için kurumunuzun bulunduğu sektöre yönelik profesyonel araştırmalar yaparak sonuç odaklı bir yaklaşım tarzı ile hareket eder.

İşlem nasıl yürütülmektedir?

Firmanıza yönelik olarak yürütülecek seçme yerleştirme hizmeti öncelikle DB Danışmanlığın kurumunuzu ve organizasyon yapınızı analiz etmesi ve pozisyon için uygun aday profilinin belirlenmesi ile başlayacaktır.

Bu amaçla her bir pozisyon için hazırlanacak olan işe alım istek formu ile pozisyonun görev tanımı, fonksiyonları, nitelikleri, organizasyondaki yeri ve kurumunuzun adaya sağlayacağı olanaklar belirlenecek ve aday profili netleşecektir. Bu çalışma seçme yerleştirme sürecinin hızlı ve en doğru adaylara ulaşılması açısından önemlidir. 

Aday profilinin netleştirilmesinden sonra DB Danışmanlık arama ve değerlendirme sürecini hızlı bir şekilde yürütecektir. Kapsamlı bir araştırma yapılarak aday envanteri çıkartılacaktır. Uzman danışmanlarımız Firma ile belirlediği ön eleme kıstasları çerçevesinde bir “Uzun Liste” oluşturacaklardır. “Uzun Liste” eğitim, iş tecrübesi gibi özet bilgileri içerir.

“Uzun Liste” de bulunan adaylar ile uzman danışmanlarımız görüşme aşamasına geçer. Görüşmeler, “Yetkinlik Temelli” yapılandırılmış mülakat metodu ile örnek odaklı olarak yapılır. Burada her yetkinlik için durum, sorumluluk, icraat ve sonuçlar boyutları irdelenir.

Kullanılan kapsamlı değerlendirme metotları ile adayların pozisyona ve organizasyona genel uygunluğu ölçümlenir. Bu süreçte adayların:

 • Eğitim geçmişleri
 • İş deneyimleri
 • Pozisyona yönelik yetkinlikleri
 • Kişisel özellikleri
 • Kariyer beklentileri anlaşılıp netleştirilir.

Ayrıca bilgisayar kullanabilme becerileri ve pozisyon için gerekli olan yabancı dil seviyeleri de ölçülmektedir.

Adayların, eğitim, iş tecrübeleri (aldıkları yönetimsel ve bütçesel sorumluluklar vs.), mesleki kurs ve sertifikaları, görüşme notları ve ücret bilgileri “Özel Rapor” halinde kurumunuza sunulacaktır.

Sonraki aşama; adayların kurumunuz ile tanıştırılmasıdır. Sunulmuş olan “Gizli Rapor”dan müşteri görüşmek istediği adayları belirler. DB Danışmanlık iki taraf için de uygun olan tarihlere göre mülakat organizasyonunu yaparak adaylar ile kurumunuzun bir araya gelmesini sağlayacaktır.

Son aşama; en uygun adayın belirlenip, iş teklifinin yapılmasıdır. DB Danışmanlık ve Müşteri bir araya gelerek, görüşülen adaylar hakkında görüşlerini karşılaştırır. Bu toplantı sonunda uygun bulunan öncelikli adaylar belirlenir. Bir kişinin gelecekteki performansının en iyi göstergesi, geçmişte göstermiş olduğu performansıdır. Adaylar hakkında kapsamlı ve güvenilir bir referans kontrolü yapılır. Görüşülecek ücret, sosyal menfaatler, kariyer olanakları, sorumluluklar tanımlanır ve bir teklif haline getirilir. Bu iş teklifi bir iş akdi değildir.

Bu süreçte, DB Danışmanlık, Müşteri’ye yardımcı olmak için, anonim ve gizli kalmak kaydı ile piyasa ücret bilgilerini kullanarak tavsiyelerde bulunabilir.