Yönetim Danışmanlığı

 • Vizyon ve Strateji Geliştirme
 • Kurumsal Sorgulama ve SWOT Analizi
 • Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti Analizi
 • Kurumsal İklim Analizi

Organizasyonel Gelişim Danışmanlığı

 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • İş Değerleme ve Ücret Sistemi
 • Performans Yönetim ve Geliştirme Sistemleri
 • Eğitim İhtiyaç Analizi ve Yönetimi

Seçme ve Yerleştirme Danışmanlığı

 • Seçme- Yerleştirme
 • Dönemsel Dış Kaynak Temini
 • Bordrolama Hizmeti

İnsan Kaynakları Planlaması

Bugünün iş dünyasının en stratejik varlığı olan insan, şirketlerin, ulaşmak istediği yer için çıktıkları yolculukta en önemli itici gücüdür kuşkusuz.İşte tam burada odaklanılması gereken noktalar var:

Hedeflerimize ulaşmak için nasıl bir insan ve nasıl bir organizasyon?

Çünkü ancak doğru ve yeterli sayıda insandan oluşan bir organizasyonla vizyonumuz gerçek olabilir.

DB danışmanlık sahip olduğu bu anlayışıyla şirketlerin;

 • Stratejik ve operasyonel plan ve hedefleriyle örtüşen,
 • İnsana duyarlı, Planlar oluşturma süreçlerine katkı da bulunur.

Bizim katkımız;

 • Tüm iş süreçleri ile kısa orta ve uzun dönem iş hedefleriniz incelenir ve insan kaynağı ihtiyacınız tespit edilir.
 • Belirlenen yeni işler için tanım ve iş spesifikasyonları tanımlanır.
 • Yeni dönem için strateji belirlenir.
 • Mevcut insan kaynağının geliştirilmesi planlanır.

Seçme ve Yerleştirme

DB danışmanlık iş ortaklarına organizasyonlarının her kademesindeki insan ihtiyaçları için “firma” ile “insan” arasındaki en uyumlu uzun dönem birlikteliği sağlayacak çözümler sunar.

Şirket kültürünü ve iş tanımlarını anlamakla başlayan süreçte “insan”dan beklenilen ve pozisyonun gerektirdiği bilgi ve beceri ile kariyer olanaklarını detaylı olarak analiz eder.

Uygun insan profili netleştikten sonra db danışmanlık; cv bankası, ilanla arama ve iş ortaklarına özel çözümler gibi metotlar kullanarak “uygun insan kısa listesi” hazırlama sürecini tamamlar.

Danışmanlarımız her bir aday ile yetkinlik bazlı mülakatlar yapmaktadırlar. Kullanılan kapsamlı değerlendirme metotları ile adayların pozisyona ve organizasyona genel uygunluğu ölçümlenir. Bu süreçte adayların:

 • Eğitim geçmişleri
 • İş deneyimleri
 • Pozisyona yönelik yetkinlikleri
 • Kişisel özellikleri
 • Kariyer beklentileri, anlaşılıp netleştirilir.

Ayrıca bilgisayar kullanabilme becerileri ve pozisyon için gerekli olan yabancı dil seviyeleri ölçülmekte ve sonuçlar kapsamlı raporları ile birlikte firmalara sunulmaktadır.
Firmalarca işe alımı uygun görülen adayların referans bilgileri araştırılarak detaylı bilgi alınmaktadır. Böylece seçme ve yerleştirme süreci “uygun işle uygun insanın buluşma noktası” gerçekleştirilmiş olur.

Dönemsel İstihdam Çözümleri

Günümüz iş dünyası hızlı değişen, ağır rekabet koşullarının egemen   olduğu, son derece dinamik bir yapıda.Şirketlerin ihtiyaçları aynı paralelde hızla değişiyor ve esneklik istiyor. Dönemsel insan ihtiyacı da bu değişimin bir parçası. Size düşen ihtiyaç ve hedefinizi belirlemek, bırakın sahip olduğu   uzman yaklaşımla sizin için, dönemsel insan ihtiyacı planlamasını ve   teminini DB danışmanlık gerçekleştirsin.

Sizin için yapabileceklerimiz:

 • Dönemsel projeler için uzman insan temini.
 • İnsan kaynakları, muhasebe gibi alanlar için devamlı çalışacak insan.
 • İş yükündeki dönemsel ihtiyaç artışlarına destek olacak insanlar.
 • Yıllık izin ve doğum izni gibi sürelerde ortaya çıkacak ihtiyaç için insanlar.

Uygunlukları DB uzmanları tarafından analiz edilip yetkinlikleri test edilerek yasal yükümlülükleri tamamlanarak şirketinizde görevlendirilirler. Size de artan verimliliğinizin iyileşen maliyetlerinizin keyfini sürmek kalır.